ศาล สั่ง “บังฟัต” ชดใช้ค่าสินไหมตามที่ญาติ อดีตผู้ใหญ่ “วรยุทธ” ร้อง