โรงงานปัดไม่รู้จัก-ไม่มีสัญญา จ้างทำข้าวหมื่นกล่อง