เชียงใหม่จับแล้วสุนัขจรจัด 42 ตัว ปศุสัตว์ขอกักตัว 7 วัน