แจ้ง 6 ข้อหาทหารติดเชื้อเฮชไอวี ละเมิดเด็กชายกว่า 70 คน