อุทยานฯ ยัน ไม่ปรับปรุงถ.ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง จนท.อันตราย