กสร.เตือนลูกจ้างร้องเงินโบนัสให้ยึดกฎหมาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนลูกจ้างหยุดงาน ชุมนุมเรียกร้องโบนัสปลายปีอาจเสี่ยงถูกเลิกจ้าง แนะยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเจรจาด้วยเหตุผล ปฏิบัติต่อกันภายใต้กฎหมายแรงงาน พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังข้อพิพาท

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน