ชาวบ้านบางสะพานยังไม่วางใจ จัดเวรยามเฝ้าสถานการณ์น้ำ