ที่ปรึกษาสถานทูตจีน ชี้ เลือกตั้งเป็นเรื่องภายในประเทศของไทย