“เสริมศักดิ์” หนุนลูกควง “พิชัย นริพทะพันธุ์” เปิดตัวร่วม “ไทยรักษาชาติ”