อะไรทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลัก ที่คนอินโดนีเซียเลือกเดินทางมารักษาโรค