“เกาหลีใต้” สั่งงดเที่ยวบิน หวั่นเสียงกระทบสอบ “เอนทรานซ์”