ดุสิตโพลเผยประชาชนกว่าครึ่งเห็นด้วยรัฐประกาศใช้คำสั่ง คสช. มาตรา 44


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรา 44 พบว่าร้อยละ 51 เห็นด้วยกับการประกาศใช้ แต่ร้อยละ 84.23 ห่วงเรื่องใช้อำนาจเผด็จการมาเกิน ส่วนร้อยละ 77.81 ขอให้ใช้อำนาจอย่างถูกต้องเป็นธรรมในการปราบปรามกลุ่มคอร์รัปชัน


วันที่ 5 เม.ย. 58 สวนดุสิตโพล มรภ.สวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ "ประชาชนคิดอย่างไรกับการประกาศใช้มาตรา 44" หลังการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก โดยประชาชนกว่าร้อยละ 51 เห็นด้วยกับการประกาศใช้มาตรา 44 เพราะเชื่อว่าช่วยควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยได้


ขณะที่กว่าร้อยละ 84.23 ระบุว่า ขอให้การประกาศใช้มาตรา 44 เป็นการทำเพื่อส่วนรวมและความสงบสุขของบ้านเมืองอย่างแท้จริง ส่วนร้อยละ 82.41 เป็นห่วงเรื่องการใช้อำนาจและเผด็จการมากเกินไป


ส่วนผลดีที่ประชาชนคาดว่าจะได้รับจากการประกาศใช้จากคำสั่ง คสช.มาตรา 44 คือบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคุมดูแลได้ง่าย สูงถึงร้อยละ 85.58 รองลงมาเป็น สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว เด็ดขาด ขณะที่ผลเสียที่ประชาชนคิดว่าจะได้รับมากที่สุด คือกังวลว่าจะไม่มีการตรวจสอบและมีการถ่วงดุลอำนาจร้อยละ 79.79


ทั้งนี้หากมองในภาพรวมพบว่า การใช้ประกาศใช้มาตรา 44 นั้น ประชาชนกว่าครึ่งหรือร้อยละ 51.58 เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี ระงับและป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ร้อยละ 32.33 ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการใช้อำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบ


โดยสิ่งที่ประชาชนฝากบอก คสช. กรณีประกาศใช้ มาตรา 44 มากที่สุดร้อยละ 77.81 ขอให้ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และอยากให้ปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิด ทุจริตคอร์รัปชันมาลงโทษอย่างเด็ดขาด.

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ