ดุสิตโพลเผยประชาชนกว่าครึ่งเห็นด้วยรัฐประกาศใช้คำสั่ง คสช. มาตรา 44

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรา 44 พบว่าร้อยละ 51 เห็นด้วยกับการประกาศใช้ แต่ร้อยละ 84.23 ห่วงเรื่องใช้อำนาจเผด็จการมาเกิน ส่วนร้อยละ 77.81 ขอให้ใช้อำนาจอย่างถูกต้องเป็นธรรมในการปราบปรามกลุ่มคอร์รัปชัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน