ตัวแทนพรรคการเมือง เห็นพ้อง เร่งแก้ เศรษฐกิจ-ลดเหลื่อมล้ำ