ผู้ชุมนุมปิดสะพานหลักทั่ว กรุงลอนดอน ประท้วงโลกร้อน