ยิงเข้าทางปาก – ออกขาหลัง ผลพิสูจน์ “ช้างป่า” เขตอนุรักษ์ “บุณฑริก-ยอดมน”