เนปาลเปิดตัว “หุ่นยนต์” สร้างเองครั้งแรก คอยให้บริการเสิร์ฟอาหาร