“ลูกบุญทรง” แค้นทนาย “ปู” ให้ข่าวโจมตีพ่อ ทิ้ง “เพื่อไทย” จ่อร่วม “พลังประชารัฐ”