ผู้อพยพอเมริกากลาง ยืนยันปักหลักชายแดนเม็กซิโก รอเข้าสหรัฐฯ