“อังกฤษ” เริ่มถอนตัวจากอียู หลังข้อตกลง “เบร็กซิท” ได้รับอนุมัติ