“ประวิตร” ต้องการ “ประยุทธ์” นั่งนายกฯ ต่ออีก 4 ปี เพื่อทำงานที่ค้างอยู่ให้จบ