พลังประชารัฐต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง หากหวังลดความวุ่นวายจากการต่อรองรัฐบาลผสม