“ประยุทธ์” ขอประชาชนอย่าเลือกนักการเมืองขายฝัน แต่ทำไม่ได้จริง!