ชาวประมงภูเก็ต แห่วางอวนจับ "ปลาหางแข็ง" ส่งขายกว่า 4,000 ตัว