เปิดประวัติ จุดเริ่ม สู่จุดพักรบ “อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์”