กรมอุตุฯ เผย เหนือ-อีสานตอนบน เช้าอากาศเย็น ส่วนใต้ฝนตกต่อเนื่อง