สภาเล็งหาห้องประชุมชั่วคราว เตรียมส่งมอบพื้นที่เดิมให้สำนักพระราชวัง