“สุเทพ”เดินคารวะแผ่นดิน มั่นใจชาวสมุย 90 % เลือก “พลังประชาชาติไทย”