อยู่ต่อ! "สนธิรัตน์" แจง ยังไม่ลาออก ต้องเจรจาการค้ากับต่างประเทศ