“ไฟไหม้เกิน 95 % สาหัสเกินขีดความสามารถ รพ.” คำชี้แจงจาก “หมอเหรียญทอง”