บัตรเลือกตั้ง “อินโดนีเซีย” ขนาดเท่ากระดาษเอ2 “ข้อมูลครบถ้วน”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งที่กำลังมาถึง จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ยังเป็นข้อถกเถียง หลังปรากฏข้อมูลว่า อาจไม่มีโลโก้และชื่อพรรคการเมือง นักรัฐศาสตร์ ชี้ รูปแบบบัตรเลือกตั้งแต่ละครั้ง และแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันได้ แต่หลักการของการกำหนดรูปแบบบัตร ควรอยู่บนพื้นฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย เคยพิมพ์บัตรเลือกตั้งขนาดเอ 2 และใส่ข้อมูลรูปภาพทุกอย่างครบถ้วน

TOP ประเด็นร้อน