“อภิสิทธิ์” เห็นพ้อง “ทักษิณ” ต้องแก้รัฐธรรมนูญหลังเลือกตั้ง