น้ำท่วมภาคใต้ หลายจังหวัดเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวัง