“ดอน” ชี้การเลือกตั้งต้องมีศักดิ์ศรี คนไทยต้องดูแลกันเองได้