ใครจะนั่ง! กาย รัชชานนท์ บ่นอุบ เจอสองแถวเชียงใหม่เรียกราคา 1 กม. 600 บาท