ศาลสหรัฐฯ สั่งลงโทษพรานใจโหดดูการ์ตูน "กวางน้อยแบมบี้" เดือนละ 1ครั้ง