“บทบัญญัติกำหนดไว้ เด็กอ่านหนังสือออกก็พอรู้ใครเป็นนายกฯ” สุขุม นวลสกุล