นักวิชาการชี้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก