ทนายอนันต์ชัย ยื่นขอศาลเรียก “ตง” สืบพยานเพิ่มคดี “เต้”ถูกแทง