อีก 2-3 วัน สถานการณ์หมอกมลพิษจะสู่สภาวะปกติ แต่ช่วงปีใหม่เจอกันอีกที