พบ 20 พื้นที่ กทม. – ปริมณฑล “ฝุ่น PM 2.5” เกินมาตรฐาน กระทบสุขภาพ