ว่าที่ผู้สมัคร “พลังประชารัฐ” โต้ข่าวสมัครสมาชิกพรรคพ่วงบัตรคนจน