สุดจะทน ลูกติดยาไม่เลิก อดีตนายก อบต. คว้าปืนยิงดับ