ถนน “นครศรีฯ – ลานสกา” เสาไฟฟ้าล้มกว่า 1 กม.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ถนนเชื่อม นครศรีธรรมราช - ลานสกา เสาไฟฟ้าล้มยาวกว่า 1 กม. ส่งผลไฟดับในพื้นที่ การไฟฟ้าเร่งกู้คืน

TOP ประเด็นร้อน