รับต้นปี ราชทัณฑ์ไล่ออก 5 ผู้คุม ให้ออกอีก 1

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมราชฑัณฑ์ ไล่ออก 5 ผู้คุมฐาน ฆ่าคน - นำเข้ายาเสพติด – หมึกสัก – ติดยา – ทิ้งงาน และให้ออกอีก 1 คน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน