"พายุปาบึก" ส่งผลอันดามันคลื่นลมแรง-เตือนระวังอันตราย