สำรวจความเสียหายพื้นที่อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ จนท.เร่งกู้ไฟฟ้า