สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยพายุปาบึก