สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยพายุปาบึก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พายุโซนร้อนปาบึก ที่วัดรัตนาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

TOP ประเด็นร้อน