สหรัฐฯปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 ปี