"วิษณุ"ส่งกำหนดการ "พิธีบรมราชาภิเษก" ให้ กกต.ระบุวันเลือกตั้ง