ชาวบ้านเชื่อ "นายฝน" เป็นแพะคดี ด.ช.ซูลุยผิวตายในไร่อ้อย